Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion neu blant a phobl ifanc)

Mae’r dyfarniad yma wedi’i seilio ar gynnwys y ddau gweithlyfr o’r adrannau cyntaf o’r fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (AWIF). Mae gweithiwr gofal cymdeithasol yn gallu ennill y Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru drwy gwblhau cwrs ar-lein yn llwyddiannus yn gweithio gydag oedolion neu blant a phobl ifanc a chwblhau asesiad prawf cwestiynau aml-ddewis.

Ar ôl cwblhau’r Dyfarniad yn llwyddiannus, fe fydd y pump gweithlyfr arall o’r AWIF yn cael eu datgloi.

Gellir defnyddio’r gweithlyfrau i helpu i gwblhau’r Logiau Cynnydd sy’n rhan o’r AWIF. Gellir dod o hyd i’r logiau cynnydd ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru

Gall gweithwyr gofal cartref ddefnyddio Gwobr Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru yn llwyddiannus i wneud cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, neu gellir ei ddefnyddio gan weithwyr sy'n symud i Gymru sydd â chymhwyster o wlad arall yn y DU.

Mae gweithwyr gofal cartref yn gallu defnyddio’r Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru i ymgeisio i gofrestru gyda Gofal cymdeithasol Cymru.

Tudalen cofrestru i reolwyr.

 

Cofrestru gyda chymhwyster

Ar gyfer gweithwyr sydd â chymhwyster Lefel 2 neu 3 mewn gofal iechyd a chymdeithasol (Diploma, FfCCh neu NVQ) neu gyfwerth (gweler cymwysterau addas ar gyfer cofrestru). 

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud:

 

Cofrestru â phrofiad os nad oes gennych y cymhwyster gofynnol

Ar gyfer gweithwyr sydd wedi gweithio am dri o'r pum mlynedd ddiwethaf mewn rôl gweithiwr gofal cartref ond heb unrhyw gymhwyster cydnabyddedig. Bydd rheolwyr yn asesu gweithwyr yn erbyn y cymwyseddau gofynnol ac yn darparu datganiad wedi'i lofnodi i gadarnhau eich cymhwysedd fel ymarferydd cyfreithlon, diogel ac effeithiol. 

Yr hyn y mae angen i chi ei wneud: