Hafan

Croeso, ar y wefan hon byddwch yn gallu cwblhau’r gweithlyfrau syn creu rhan o'r fframwaith sefydlu Cymru- gyfan.

Cyn dechrau’r defnyddio'r we fan argymhellwn eich bod chi’n siarad â’ch rheolwr ac yn bwrw golwg ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru  Ar y we fan gallwch weld canllawiau a logiau cynnydd.

I ddefnyddio'r wefan hon rhaid i reolwr greu ei gyfrif ar-lein ei hun trwy glicio ar y botwm ‘ymuno’. Bydd angen i’r rheolwr ddefnyddio’r cyfrif hwn i wahodd ei weithwyr i greu cyfrif ar y wefan.

Os ydych chi’n weithiwr, rhaid i chi gael gwahoddiad personol i ymuno, drwy e-bost gan eich rheolwr. Pan fydd eich cyfrif wedi’i greu, gallwch ddechrau defnyddio'r llyfrau gwaith.

Ar ôl cwblhau holl adrannau gweithlyfr gall weithiwr gyflwyno’r gwaith i’w reolwr ei werthuso. Unwaith y bydd llyfr gwaith yn cael ei gyflwyno, mae' cloi nes iddo gael ei gymeradwyo neu wrthod gen eich rheolwr. 

Rydym yn argymell darllen canllawiau ar sut i ddefnyddio’r wefan cyn creu cyfrif:

Sut i ddefnyddio’r wefan os ydych chi’n rheolwr

Sut i ddefnyddio’r wefan fel gweithiwr

Newidiadau i'r wefan hon

O 1 Mawrth 2023:

Bydd y gwefan Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (AWIF) yn cau ar gyfer creu cyfrifon newydd.

Mae hwn yn golygu o 1 Mawrth 2023 ni fyddwch yn gallu:

  • creu cyfrif newydd fel cyflogwr
  • gwahodd gweithwyr i greu cyfrif
  • creu cyfrif newydd fel gweithiwr

Bydd rheolwyr a gweithwyr sydd eisoes â chyfrif yn gallu parhau i’w defnyddio tan fod y gwefan yn cau ar 1 Hydref 2023. Ni fyddwch yn gallu gwneud newidiadau i weithlyfrau ar ôl y dyddiad hwn.

Byddwch dal yn gallu lawrlwytho a chwblhau’r gweithlyfrau o’r tudalennau fframwaith sefydlu ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru. Gallwch ddefnyddio rhain fel tystiolaeth i gefnogi cofrestru trwy’r llwybr Asesiad gan Gyflogwyr.

 

Hygyrchedd ein gwefan