Hafan

Croeso, ar y wefan hon byddwch yn gallu cwblhau’r gweithlyfrau syn creu rhan o'r fframwaith sefydlu Cymru- gyfan.

Cyn dechrau’r defnyddio'r we fan argymhellwn eich bod chi’n siarad â’ch rheolwr ac yn bwrw golwg ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru  Ar y we fan gallwch weld canllawiau a logiau cynnydd.

I ddefnyddio'r wefan hon rhaid i reolwr greu ei gyfrif ar-lein ei hun trwy glicio ar y botwm ‘ymuno’. Bydd angen i’r rheolwr ddefnyddio’r cyfrif hwn i wahodd ei weithwyr i greu cyfrif ar y wefan.

Os ydych chi’n weithiwr, rhaid i chi gael gwahoddiad personol i ymuno, drwy e-bost gan eich rheolwr. Pan fydd eich cyfrif wedi’i greu, gallwch ddechrau defnyddio'r llyfrau gwaith.

Ar ôl cwblhau holl adrannau gweithlyfr gall weithiwr gyflwyno’r gwaith i’w reolwr ei werthuso. Unwaith y bydd llyfr gwaith yn cael ei gyflwyno, mae' cloi nes iddo gael ei gymeradwyo neu wrthod gen eich rheolwr. 

Rydym yn argymell darllen canllawiau ar sut i ddefnyddio’r wefan cyn creu cyfrif:

Sut i ddefnyddio’r wefan os ydych chi’n rheolwr

Sut i ddefnyddio’r wefan fel gweithiwr

Newidiadau i'r we fan hon

O Hydref 1 2022 ymlaen:

  • ni fydd y wefan hon bellach yn cyhoeddi tystysgrifau Egwyddorion a Gwerthoedd a ni fydd asesiad ar ddiwedd llyfr gwaith 1 a 2 
  • ni fydd llyfrau gwaith 3 - 7 bellach wedi'u cloi wrth i chi dechrau defnyddio'r we fan a gellir eu cwblhau unrhyw bryd 
  • nid yw'r Egwyddorion a Gwerthoedd ar dystysgrif fframwaith sefydlu Cymru-Gyfan yn llwybr i gofrestru bellach. Mae ffyrdd newydd o gofrestru sydd wedi cymryd eu lle. Gall tystiolaeth o unrhyw waith sydd yn cael ei gwblhau cyfri tuag at ddefnyddio un o'r ffyrdd newydd i gofrestru. I gael gwybod may ewch i'r wybodaeth cofrestru ar we fan Gofal Cymdeithasol Cymru.  

Hygyrchedd ein gwefan