Hafan

Croeso, ar y wefan hon, byddwch yn gallu cwblhau’r Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd a mynd ymlaen i gwblhau gweithlyfrau fframwaith sefydlu Cymru- gyfan.

Y Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd

Mae’r Dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd yn gwrs ac asesiad ar-lein. Cyn dechrau’r cwrs, argymhellwn eich bod chi’n siarad â’ch rheolwr ac yn bwrw golwg ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru i weld a ydych chi eisoes yn gymwys i gofrestru gyda chymhwyster gofynnol perthnasol neu trwy feddu ar brofiad addas yn y gweithle.

I gymryd rhan, rhaid i reolwr greu ei gyfrif ar-lein ei hun trwy glicio ar y botwm ‘ymuno’. Bydd angen i’r rheolwr ddefnyddio’r cyfrif hwn i wahodd ei weithwyr i greu cyfrif ar y wefan.

Os ydych chi’n weithiwr, rhaid i chi gael gwahoddiad personol i ymuno, drwy e-bost gan eich rheolwr. Pan fydd eich cyfrif wedi’i greu, bydd angen i chi gwblhau’r gweithlyfr sy’n fwyaf perthnasol i’ch rôl yn llwyddiannus, sef naill ai:

Gweithlyfr 1: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion) – i’r rheiny sy’n gweithio gydag oedolion

Neu

Gweithlyfr 2: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol i blant a phobl ifanc – i’r rheiny sy’n gweithio gyda phlant

Ar ôl cwblhau holl adrannau’r gweithlyfr perthnasol, rhaid i weithiwr gyflwyno’r gwaith i’w reolwr ei werthuso. Ar ôl i’r rheolwr gymeradwyo gweithlyfr, bydd asesiad yn datgloi i’r gweithiwr ei gwblhau.

Trwy gwblhau naill ai Weithlyfr 1 neu Weithlyfr 2 a phasio’r asesiad, bydd gweithiwr yn ennill y Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd a bydd tystysgrif ar gael i’w lawrlwytho yn ei gyfrif. Yna, gall y dystysgrif hon gael ei defnyddio fel tystiolaeth i wneud cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rydym yn argymell darllen canllawiau ar sut i ddefnyddio’r wefan cyn creu cyfrif:

Sut i ddefnyddio’r wefan os ydych chi’n rheolwr

Sut i ddefnyddio’r wefan fel gweithiwr

Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan

Ar ôl i weithiwr cyflwyno ei Ddyfarniad egwyddorion a gwerthoedd, bydd yn sylwi bod y gweithlyfrau eraill ar y wefan ar gael iddo. Gall y gweithlyfrau hyn gael eu defnyddio i helpu i gwblhau logiau cynnydd Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan, nid oes asesiadau ar gyfer gweithlyfrau 3 i 7.  I ddysgu rhagor am Fframwaith sefydlu Cymru-gyfan, gan gynnwys canllawiau ategol, rydym yn argymell bod pob rheolwr a gweithiwr yn bwrw golwg ar Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan – y cyfan y mae arnoch angen ei wybod

 

Hygryrchedd ein gwefan